HYMER B-Class DynamicLine

Cena: od 78.790 €

HYMERmobil B-Class DynamicLine

Komfort bez kompromisov.

Nič nie je ľahšie ako toto: výrazne pod 3,5 tony.

Najvyšší možný komfort pri mimoriadne nízkej váhe – v tomto zmysle bol vyvíjaný Hymermobil B-Class DynamicLine. Výsledok: nová generácia Hymermobilov, ktorá dosahuje prevádzkovú váhu výrazne pod 3,5 tonami. A to nás robí ľahkým ako nikoho iného!

Napriek redukovanej hmotnosti nebudete u Hymermobilu B-Class DynamicLine ukrátení o žiadne ďalšie dôležité vlastnosti, ktoré vytvárajú vozidlo prvej triedy: flexibilitu, komfort, dizajn, perfekcionizmus a kvalitu. B-Class DynamicLine je vybavená úplne novým nábytkovým konceptom a charakterovo silný dizajnom. Svojim zavedením na trh je na ceste ku hviezdam novej generácii vozidiel.

 

Varianty:

 HYMER B-Class DL 444
 HYMER B-Class DL 504
 HYMER B-Class DL 574
 Rozmery v cm:  599 x 222  Rozmery v cm:  599 x 222  Rozmery v cm:  699 x 222
 Miest na spanie:  2  Miest na spanie:  3  Miest na spanie:  4 
 Celková váha:  2 870 kg   Celková váha:  2 800 kg   Celková váha:  3 040 kg
 hymermobil bclassdl444  hymermobil bclassdl504  hymermobil bclassdl574
 HYMER B-Class DL 584  HYMER B-Class DL 588  HYMER B-Class DL 594
 Rozmery v cm:  699 x 222  Rozmery v cm:  699 x 222  Rozmery v cm:  749 x 222
 Miest na spanie:  3   Miest na spanie:  4   Miest na spanie:  4+1 (OPT) 
 Celková váha:  2 960 kg  Celková váha:  2 990 kg  Celková váha:  2 980 kg
 hymermobil bclassdl584  hymermobil bclassdl588  hymermobil bclassdl594
 HYMER B-Class DL 678    
 Rozmery v cm:  749 x 222    
 Miest na spanie:  4+1 (OPT)     
 Celková váha:  3 090 kg    
 hymermobil bclassdl678    

Hymer Eriba Hymercar

Roller TeamCaravans International